In 1936 werd door Kardinaal Van Roey aan de paters augustijnen de toelating gegeven om in Kontich een nieuw klooster te stichten. Op 30 april 1936 volgde de toelating van de Congregatie voor de Religieuzen op 7 mei van dat jaar die van de Generale Curie.

Een stuk bouwgrond werd aangekocht in de Pierstraat en in 1937 werd al de eerste vleugel van het huidige gebouw in gebruik genomen. In 1938 was ook het tweede stuk voltooid. De kerk zou toegewijd worden aan de Heilig Rita en het klooster zou tevens een college omvatten voor de opleiding van de toekomstige Augustijnen.

Op zaterdag 28 augustus 1937 werd de kerk door Kardinaal Van Roey plechtig ingewijd. De plannen voor kerk en klooster werden ontworpen door architect J. Willems. Wegens gebrek aan financiële middelen werden kerk en klooster zeer sober gehouden.

Op 23 oktober 1959 ontving de Sint Ritakerk de titel van kapelanij. De eerste kapelaan was pater J. Verkroost. Op 28 november 1966 bekwam de kerk officieel het statuut van parochie. De eerste pastoor werd pater C. Donders die werd opgevolgd door pater Jos Somers die in 2003 ontslag nam. Op 1 juli 2004 vertrokken de paters Augustijnen in Kontich.

Het kloostergebouw werd in erfpacht overgedragen aan het Sint Ritacollege. De kerk, sacristie en zijkapel werden aan de kerkfabriek in erfpacht gegeven. Op 1 januari 2005 werd pater Jef Van Kerckhoven, pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw in Kontich Kazerne ook aangesteld tot pastoor van de Sint Rita Parochie.


Directe links

 

Sint Martinus Kontich

 

OLV kokaz Kontich

 

St Michiel Waarloos

 

OLV Lint

Aanvragen

 

Bedevaart

 

Kaars laten branden

 

Misintentie

 


 Pierstraat 5

2550 Kontich

 

Secretariaat 03/457 00 89
secr [dot] par [dot] sintrita [at] proximus [dot] be

 


Pastorie 03/458 02 14
par [dot] sintrita [at] skynet [dot] be

 

Comments