Vieringen

Eucharistieviering (of bij afwezigheid van een priester een woord- en communieviering)
Elke zondag om 9.30 u.


Bedevaart mis 
elke zondag en feestdag: om 15.00 u.
elke donderdag om 15.00 u.

Misintenties
Kunnen worden aangevraagd op het secretariaat achter in de kerk of via deze website
Buiten de openingsuren van het secretariaat kan men gebruik maken van de speciale omslagen die u vindt bij de stand van de kaarsenverkoop (achter in de kerk door de deur links en dan onmiddellijk rechts). Omslag kan dan veilig gedeponeerd worden in de daartoe voorziene gleuf.

Doopsel
Het doopsel is teken van toetreding tot de gelovige gemeenschap van de kerk. Het is voor de ouders tevens een belofte kinderen in geloof op te voeden.
Voor informatie, afspraak en dgl. kan men terecht bij:
Diaken Bob Timmermans 
gsm: 0475 83 12 31 
e-mail: bobtimmermans [at] skynet [dot] be 

Vormsel-catechese 
Jaarlijks organiseren wij een voorbereiding op het Vormsel, dat telkens plaatsheeft de vierde zaterdag na Pasen. Deze vormselcatechese start in de maand september en behelst een maandelijkse bijeenkomst de vrijdagavond. Een speciale informatievergadering voor de ouders is voorzien in de loop van de maand september. Inschrijven kan via het parochiesecretariaat, de leden van het parochieteam of via onze catechisten:
Johan en Marijke Deneir 
Prins Boudewijnlaan, 230 2650 Edegem 
e-mail: johan [dot] deneir [at] telenet [dot] be 
tel. 03.888 61 39 

Huwelijk
Voor de organisatie van het kerkelijk huwelijk richt u zich tot het secretariaat , minimum drie maanden op voorhand.

Overlijden
Voor de praktische regelingen rond een overlijden neemt u best contact op met een begrafenisondernemer, die voor concrete afspraken rond de uitvaartliturgie in onze kerk contact zal opnemen met ons secretariaat.
De voorganger in de uitvaartliturgie komt dan op rouwbezoek om samen de uitvaartviering voor te bereiden.


Directe links

 

Sint Martinus Kontich

 

OLV kokaz Kontich

 

St Michiel Waarloos

 

OLV Lint

Aanvragen

 

Bedevaart

 

Kaars laten branden

 

Misintentie

 


 Pierstraat 5

2550 Kontich

 

Secretariaat 03/457 00 89
secr [dot] par [dot] sintrita [at] proximus [dot] be

 


Pastorie 03/458 02 14
par [dot] sintrita [at] skynet [dot] be

 

Comments